Klachtenregeling

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, toch een klacht heeft. Blijf hier niet mee zitten, maar bespreek dit met mij. Ik ga ervan uit dat we samen tot een oplossing komen.

Komen we er samen niet uit, dan is het mogelijk om een onafhankelijke  klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. 

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. 

Voor meer informatie kun je kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG